Meaning of Cost plus Contract in Punjabi

Meaning of Cost plus Contract in Punjabi

ਕਾਸਟਪਲੁਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ

ਕਾਸਟਪਲੁਸ ਕਾਰਜ ਇਕ ਫਾਰਮਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਪਰ ਮਿਲਨਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦਾਚੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਮਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਸਟਪਲੁਸ ਕਾਰਜ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿਸਤਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਾਸਟਪਲੁਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਵਸ਼ਿਕਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਛੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਸਤੂਵਿਧ ਉਤਪਾਦਕ, ਲਾਗਤ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਛੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਸਤੂਵਿਧ ਉਤਪਾਦਕ, ਲਾਗਤ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਲਿਆਂਦ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਸਟਪਲੁਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨ


Be kategorijos
Komentarai išjungti.